نمکدون - hassan_reyvandi نمکدون - hassan_reyvandi نمکدون - hassan_reyvandi
 • hassan_reyvandi
  Hassan Reyvandi’s Official Page
  Iranian Stand-up Comedy Showman
  #حسن_ریوندی
  🎤
  ”صدای خندیدن مردم، بهترین سمفونی صلح🕊جهانیست”

  ارتباط با ما👇
 • hassan_reyvandi
  . بازنشستگی چسبناک 😃 . با تشکر از 👇 @maasoud_hosseini
 • hassan_reyvandi
  . تقلیدصداهای سعید کانپوری 👇 @saeidkanpoorii چطور بود دوستان؟؟؟