نمکدون - یادتونه اون دورانو؟ پنج نفر از همکارای باباتو تگ کن نمکدون - یادتونه اون دورانو؟ پنج نفر از همکارای باباتو تگ کن نمکدون - یادتونه اون دورانو؟ پنج نفر از همکارای باباتو تگ کن
یادتونه اون دورانو؟ پنج نفر از همکارای باباتو تگ کن

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج amirhoseynghiasi را دنبال کنید