نمکدون - ورق بزنید چیز خاصی نیست،شامپو مسیب اسپانسر شانتاژه پیج شانتاژ: @shantaj_fam جایی که میتونید شانتاژ رو ببینید: www.fam.ir اپش رو نصب کنید راحتتره یکم رو بروزر اینستاگرام خصوصا بعضی دوستان دچار مشکل هستن برای باز کردن برنامه نظراتتون رو هم توی صفحه ی شانتاژ و هم برای خودم بذارید و به بهتر شدنش کمک کنید نمکدون - ورق بزنید چیز خاصی نیست،شامپو مسیب اسپانسر شانتاژه پیج شانتاژ: @shantaj_fam جایی که میتونید شانتاژ رو ببینید: www.fam.ir اپش رو نصب کنید راحتتره یکم رو بروزر اینستاگرام خصوصا بعضی دوستان دچار مشکل هستن برای باز کردن برنامه نظراتتون رو هم توی صفحه ی شانتاژ و هم برای خودم بذارید و به بهتر شدنش کمک کنید نمکدون - ورق بزنید چیز خاصی نیست،شامپو مسیب اسپانسر شانتاژه پیج شانتاژ: @shantaj_fam جایی که میتونید شانتاژ رو ببینید: www.fam.ir اپش رو نصب کنید راحتتره یکم رو بروزر اینستاگرام خصوصا بعضی دوستان دچار مشکل هستن برای باز کردن برنامه نظراتتون رو هم توی صفحه ی شانتاژ و هم برای خودم بذارید و به بهتر شدنش کمک کنید
ورق بزنید چیز خاصی نیست،شامپو مسیب اسپانسر شانتاژه پیج شانتاژ: @shantaj_fam جایی که میتونید شانتاژ رو ببینید: www.fam.ir اپش رو نصب کنید راحتتره یکم رو بروزر اینستاگرام خصوصا بعضی دوستان دچار مشکل هستن برای باز کردن برنامه نظراتتون رو هم توی صفحه ی شانتاژ و هم برای خودم بذارید و به بهتر شدنش کمک کنید

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج amirhoseynghiasi را دنبال کنید