نمکدون - هممون یه دوسته دختر داریم که هیچ فازی باهاش نداریم ولی همه جوره هوامونو داره😂 دوتا از دوستاتو تگ کن ✌️❤️ بازیگران : @hamid.agha.mashti @arash_asli @andia_babaei 🖤 @milisiaaa6 @mohsengh._ هر کسی حال کرد استوری بزاره که همه ببینن ❤️ نمکدون - هممون یه دوسته دختر داریم که هیچ فازی باهاش نداریم ولی همه جوره هوامونو داره😂 دوتا از دوستاتو تگ کن ✌️❤️ بازیگران : @hamid.agha.mashti @arash_asli @andia_babaei 🖤 @milisiaaa6 @mohsengh._ هر کسی حال کرد استوری بزاره که همه ببینن ❤️ نمکدون - هممون یه دوسته دختر داریم که هیچ فازی باهاش نداریم ولی همه جوره هوامونو داره😂 دوتا از دوستاتو تگ کن ✌️❤️ بازیگران : @hamid.agha.mashti @arash_asli @andia_babaei 🖤 @milisiaaa6 @mohsengh._ هر کسی حال کرد استوری بزاره که همه ببینن ❤️
هممون یه دوسته دختر داریم که هیچ فازی باهاش نداریم ولی همه جوره هوامونو داره😂 دوتا از دوستاتو تگ کن ✌️❤️ بازیگران : @hamid.agha.mashti @arash_asli @andia_babaei 🖤 @milisiaaa6 @mohsengh._ هر کسی حال کرد استوری بزاره که همه ببینن ❤️

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید