نمکدون - استند آپک ها دو رقمی شد😎 استند آپک دهم تقدیم به شما رفقای گلم رفقای آقازاده تون رو تگ کنید😃 کامنت بذارید لطفاهمرو میخونم،من که این استندآپک رو از بقیه بیشتر دوس داشتم شما چطور؟ اسپانسر این قسمت: @instandup_ فالو کنید و از کلی استند آپ باحال توی پیج لذت ببرید پ.ن:اون عده ای که میگفتن لباست کجه افتادگی شانه ی راست داری،کلاه رو چی میگن؟ها؟ نمکدون - استند آپک ها دو رقمی شد😎 استند آپک دهم تقدیم به شما رفقای گلم رفقای آقازاده تون رو تگ کنید😃 کامنت بذارید لطفاهمرو میخونم،من که این استندآپک رو از بقیه بیشتر دوس داشتم شما چطور؟ اسپانسر این قسمت: @instandup_ فالو کنید و از کلی استند آپ باحال توی پیج لذت ببرید پ.ن:اون عده ای که میگفتن لباست کجه افتادگی شانه ی راست داری،کلاه رو چی میگن؟ها؟ نمکدون - استند آپک ها دو رقمی شد😎 استند آپک دهم تقدیم به شما رفقای گلم رفقای آقازاده تون رو تگ کنید😃 کامنت بذارید لطفاهمرو میخونم،من که این استندآپک رو از بقیه بیشتر دوس داشتم شما چطور؟ اسپانسر این قسمت: @instandup_ فالو کنید و از کلی استند آپ باحال توی پیج لذت ببرید پ.ن:اون عده ای که میگفتن لباست کجه افتادگی شانه ی راست داری،کلاه رو چی میگن؟ها؟
استند آپک ها دو رقمی شد😎 استند آپک دهم تقدیم به شما رفقای گلم رفقای آقازاده تون رو تگ کنید😃 کامنت بذارید لطفاهمرو میخونم،من که این استندآپک رو از بقیه بیشتر دوس داشتم شما چطور؟ اسپانسر این قسمت: @instandup_ فالو کنید و از کلی استند آپ باحال توی پیج لذت ببرید پ.ن:اون عده ای که میگفتن لباست کجه افتادگی شانه ی راست داری،کلاه رو چی میگن؟ها؟
  • hmn.iranmanesh
    😱 #جاده_مرگ 😱 لطفا با صداى كم گوش كنيد😂 @ali.sogandpoor @abbassasaniyan چقدر خنديديمو داد زديم ما امشب واى خدا😂 يه بنده خدام فك كرد ما داريم بهش چراغ ميديم خواست دور بزنه بياد سمتمون ماشينش افتاد توو چاله به زور دٓرِش آورديم😂😂
  • hmn.iranmanesh
    😂گُگُگُگُگُهههههه💩
  • hmn.iranmanesh
    اينم از عيد ديدنىِ ما، جاتون خالى☺ آى گلينه باخ گلينه، الين ورپ بلينه💃🏻

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج amirhoseynghiasi را دنبال کنید