نمکدون - هممون به رفیق داریم ک همیشه کرم میریزه ولی همه جوره پشتمونه😂❤️ بهترین دوستتو تگ کن😋 ___________________________ اسپانسر : کافه دیزی 👇 @cafediziii مرسی از دیزی خوشمزتون بازیگران : @hamid.agha.mashti @hosseinqasemii @mahshid__be @rezarafighphoto @yaser._eskandari فیلم بردار : @rezkazemii @rezarafighphoto تدوین : @hamid.sharbati نمکدون - هممون به رفیق داریم ک همیشه کرم میریزه ولی همه جوره پشتمونه😂❤️ بهترین دوستتو تگ کن😋 ___________________________ اسپانسر : کافه دیزی 👇 @cafediziii مرسی از دیزی خوشمزتون بازیگران : @hamid.agha.mashti @hosseinqasemii @mahshid__be @rezarafighphoto @yaser._eskandari فیلم بردار : @rezkazemii @rezarafighphoto تدوین : @hamid.sharbati نمکدون - هممون به رفیق داریم ک همیشه کرم میریزه ولی همه جوره پشتمونه😂❤️ بهترین دوستتو تگ کن😋 ___________________________ اسپانسر : کافه دیزی 👇 @cafediziii مرسی از دیزی خوشمزتون بازیگران : @hamid.agha.mashti @hosseinqasemii @mahshid__be @rezarafighphoto @yaser._eskandari فیلم بردار : @rezkazemii @rezarafighphoto تدوین : @hamid.sharbati
هممون به رفیق داریم ک همیشه کرم میریزه ولی همه جوره پشتمونه😂❤️ بهترین دوستتو تگ کن😋 ___________________________ اسپانسر : کافه دیزی 👇 @cafediziii مرسی از دیزی خوشمزتون بازیگران : @hamid.agha.mashti @hosseinqasemii @mahshid__be @rezarafighphoto @yaser._eskandari فیلم بردار : @rezkazemii @rezarafighphoto تدوین : @hamid.sharbati

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید