نمکدون - آدم های تو مخی😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کن😂❤️ بازیگران : @hosseinqasemii @hamid.sharbati فیلم بردار : @shabakesalam ادیت : @hamid.sharbati تو مخیا تگ بشن😂 نمکدون - آدم های تو مخی😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کن😂❤️ بازیگران : @hosseinqasemii @hamid.sharbati فیلم بردار : @shabakesalam ادیت : @hamid.sharbati تو مخیا تگ بشن😂 نمکدون - آدم های تو مخی😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کن😂❤️ بازیگران : @hosseinqasemii @hamid.sharbati فیلم بردار : @shabakesalam ادیت : @hamid.sharbati تو مخیا تگ بشن😂
آدم های تو مخی😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کن😂❤️ بازیگران : @hosseinqasemii @hamid.sharbati فیلم بردار : @shabakesalam ادیت : @hamid.sharbati تو مخیا تگ بشن😂
  • hmn.iranmanesh
    😂گُگُگُگُگُهههههه💩
  • hmn.iranmanesh
    اينم از عيد ديدنىِ ما، جاتون خالى☺ آى گلينه باخ گلينه، الين ورپ بلينه💃🏻

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید