نمکدون - بد شانسی😂 دوتا از دوستاتو تگ کن😂✌ این اتفاقا برای کیا اتفاق افتاده؟🤔😂 بازیگران: @hamid.sharbati @hosseinqasemii @rezkazemii @yaser._eskandari موزیک : @ghomayshi کلیپ با آهنگش تو کانالم هست نمکدون - بد شانسی😂 دوتا از دوستاتو تگ کن😂✌ این اتفاقا برای کیا اتفاق افتاده؟🤔😂 بازیگران: @hamid.sharbati @hosseinqasemii @rezkazemii @yaser._eskandari موزیک : @ghomayshi کلیپ با آهنگش تو کانالم هست نمکدون - بد شانسی😂 دوتا از دوستاتو تگ کن😂✌ این اتفاقا برای کیا اتفاق افتاده؟🤔😂 بازیگران: @hamid.sharbati @hosseinqasemii @rezkazemii @yaser._eskandari موزیک : @ghomayshi کلیپ با آهنگش تو کانالم هست
بد شانسی😂 دوتا از دوستاتو تگ کن😂✌ این اتفاقا برای کیا اتفاق افتاده؟🤔😂 بازیگران: @hamid.sharbati @hosseinqasemii @rezkazemii @yaser._eskandari موزیک : @ghomayshi کلیپ با آهنگش تو کانالم هست

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید