نمکدون - دیدین در ماشینو قفل میکنی بعد یکم ک از ماشین دور میشی توهم میزنی که در باز مونده ، بر میگردی میبینی در بسته بوده و الکی اومدی😂😑 دوتا از دوستاتو تگ کن 😂✌ ___________________ اون دوستت ک ماشین داره رو تگ کن اسپانسر : @app_ozvgram @app_ozvgram اعضای کانال تلگرامتو با عضوگرام ببر بالا، ممبراش واقعیه 😍😘 www.ozvgram.ir لینک دانلود برنامه ی عضو گرام تلگرام در بیو هست با این برنامه میتونید اعضای کانال تلگرامتونو زیاد کنید مرسی از : @hosseinqasemii @rezkazemii نمکدون - دیدین در ماشینو قفل میکنی بعد یکم ک از ماشین دور میشی توهم میزنی که در باز مونده ، بر میگردی میبینی در بسته بوده و الکی اومدی😂😑 دوتا از دوستاتو تگ کن 😂✌ ___________________ اون دوستت ک ماشین داره رو تگ کن اسپانسر : @app_ozvgram @app_ozvgram اعضای کانال تلگرامتو با عضوگرام ببر بالا، ممبراش واقعیه 😍😘 www.ozvgram.ir لینک دانلود برنامه ی عضو گرام تلگرام در بیو هست با این برنامه میتونید اعضای کانال تلگرامتونو زیاد کنید مرسی از : @hosseinqasemii @rezkazemii نمکدون - دیدین در ماشینو قفل میکنی بعد یکم ک از ماشین دور میشی توهم میزنی که در باز مونده ، بر میگردی میبینی در بسته بوده و الکی اومدی😂😑 دوتا از دوستاتو تگ کن 😂✌ ___________________ اون دوستت ک ماشین داره رو تگ کن اسپانسر : @app_ozvgram @app_ozvgram اعضای کانال تلگرامتو با عضوگرام ببر بالا، ممبراش واقعیه 😍😘 www.ozvgram.ir لینک دانلود برنامه ی عضو گرام تلگرام در بیو هست با این برنامه میتونید اعضای کانال تلگرامتونو زیاد کنید مرسی از : @hosseinqasemii @rezkazemii
دیدین در ماشینو قفل میکنی بعد یکم ک از ماشین دور میشی توهم میزنی که در باز مونده ، بر میگردی میبینی در بسته بوده و الکی اومدی😂😑 دوتا از دوستاتو تگ کن 😂✌ ___________________ اون دوستت ک ماشین داره رو تگ کن اسپانسر : @app_ozvgram @app_ozvgram اعضای کانال تلگرامتو با عضوگرام ببر بالا، ممبراش واقعیه 😍😘 www.ozvgram.ir لینک دانلود برنامه ی عضو گرام تلگرام در بیو هست با این برنامه میتونید اعضای کانال تلگرامتونو زیاد کنید مرسی از : @hosseinqasemii @rezkazemii

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید