نمکدون - حضور و غیاب در دانشگاه😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کنید😂😂 _______________ پ.ن : دیدید تا یکم دیر میای استاد میگه تو کلاسم باشی غیبتو میزنم؟ 😂😂 چرا اخه سربازی بهتره یا دانشگاه؟😂 @hosseinqasemii @elahe_tkd @yaser._eskandari @rez_kazemi @Elnaz._.fekrii من ک با این کلیپ خیلی حاال میکنم با تگ کردن دوستاتون مارو حمایت کنید❤😘 _________________ کلیپ با اهنگش تو کانال هست نمکدون - حضور و غیاب در دانشگاه😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کنید😂😂 _______________ پ.ن : دیدید تا یکم دیر میای استاد میگه تو کلاسم باشی غیبتو میزنم؟ 😂😂 چرا اخه سربازی بهتره یا دانشگاه؟😂 @hosseinqasemii @elahe_tkd @yaser._eskandari @rez_kazemi @Elnaz._.fekrii من ک با این کلیپ خیلی حاال میکنم با تگ کردن دوستاتون مارو حمایت کنید❤😘 _________________ کلیپ با اهنگش تو کانال هست نمکدون - حضور و غیاب در دانشگاه😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کنید😂😂 _______________ پ.ن : دیدید تا یکم دیر میای استاد میگه تو کلاسم باشی غیبتو میزنم؟ 😂😂 چرا اخه سربازی بهتره یا دانشگاه؟😂 @hosseinqasemii @elahe_tkd @yaser._eskandari @rez_kazemi @Elnaz._.fekrii من ک با این کلیپ خیلی حاال میکنم با تگ کردن دوستاتون مارو حمایت کنید❤😘 _________________ کلیپ با اهنگش تو کانال هست
حضور و غیاب در دانشگاه😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کنید😂😂 _______________ پ.ن : دیدید تا یکم دیر میای استاد میگه تو کلاسم باشی غیبتو میزنم؟ 😂😂 چرا اخه سربازی بهتره یا دانشگاه؟😂 @hosseinqasemii @elahe_tkd @yaser._eskandari @rez_kazemi @Elnaz._.fekrii من ک با این کلیپ خیلی حاال میکنم با تگ کردن دوستاتون مارو حمایت کنید❤😘 _________________ کلیپ با اهنگش تو کانال هست
  • hmn.iranmanesh
    خيلى خوبه اين😻😔😭 #موجوع_قلبي ... والتعب بيه من اباوع على روحي ... ينكسر قلبي عليه @najwa_farouk 💎💎💎💎💎

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید