نمکدون - وقتی میخای درس بخونی و خابت میاد😂😂😂 استاد خواب؟😂😂 اون دوستات ک امتحان دارنو تگ کن😂❤ چرا وقتی میخای درس بخونی خوابت میگیره؟😢 کلیپ تو کانالم هست قبلا گذاشته بودم اینو فصل امتحانا بود دوباره گذاشتمش😂😂 @rez_kazemi @hassan_khan88 نمکدون - وقتی میخای درس بخونی و خابت میاد😂😂😂 استاد خواب؟😂😂 اون دوستات ک امتحان دارنو تگ کن😂❤ چرا وقتی میخای درس بخونی خوابت میگیره؟😢 کلیپ تو کانالم هست قبلا گذاشته بودم اینو فصل امتحانا بود دوباره گذاشتمش😂😂 @rez_kazemi @hassan_khan88 نمکدون - وقتی میخای درس بخونی و خابت میاد😂😂😂 استاد خواب؟😂😂 اون دوستات ک امتحان دارنو تگ کن😂❤ چرا وقتی میخای درس بخونی خوابت میگیره؟😢 کلیپ تو کانالم هست قبلا گذاشته بودم اینو فصل امتحانا بود دوباره گذاشتمش😂😂 @rez_kazemi @hassan_khan88
وقتی میخای درس بخونی و خابت میاد😂😂😂 استاد خواب؟😂😂 اون دوستات ک امتحان دارنو تگ کن😂❤ چرا وقتی میخای درس بخونی خوابت میگیره؟😢 کلیپ تو کانالم هست قبلا گذاشته بودم اینو فصل امتحانا بود دوباره گذاشتمش😂😂 @rez_kazemi @hassan_khan88
  • hmn.iranmanesh
    خيلى خوبه اين😻😔😭 #موجوع_قلبي ... والتعب بيه من اباوع على روحي ... ينكسر قلبي عليه @najwa_farouk 💎💎💎💎💎

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید