نمکدون - یسریا هستن تا با رفیقشون میرن بیرون دوست دختر یا دوست پسرشون زنگ میزنه راه میرن دیگ نمیان😂 اون دوستت ک همیشه سرش تو گوشیه رو تگ کن😂✌ @hosseinqasemii @rez_kazemi اونایی که تو این موقعیت بودن این کلیپو درک میکنن __________________ کلیپ با آهنگش تو کانالم هست نمکدون - یسریا هستن تا با رفیقشون میرن بیرون دوست دختر یا دوست پسرشون زنگ میزنه راه میرن دیگ نمیان😂 اون دوستت ک همیشه سرش تو گوشیه رو تگ کن😂✌ @hosseinqasemii @rez_kazemi اونایی که تو این موقعیت بودن این کلیپو درک میکنن __________________ کلیپ با آهنگش تو کانالم هست نمکدون - یسریا هستن تا با رفیقشون میرن بیرون دوست دختر یا دوست پسرشون زنگ میزنه راه میرن دیگ نمیان😂 اون دوستت ک همیشه سرش تو گوشیه رو تگ کن😂✌ @hosseinqasemii @rez_kazemi اونایی که تو این موقعیت بودن این کلیپو درک میکنن __________________ کلیپ با آهنگش تو کانالم هست
یسریا هستن تا با رفیقشون میرن بیرون دوست دختر یا دوست پسرشون زنگ میزنه راه میرن دیگ نمیان😂 اون دوستت ک همیشه سرش تو گوشیه رو تگ کن😂✌ @hosseinqasemii @rez_kazemi اونایی که تو این موقعیت بودن این کلیپو درک میکنن __________________ کلیپ با آهنگش تو کانالم هست

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید