نمکدون - دانشجو ها رو تگ کن ❤😂 بعد از امتحان دادن😂 و بعد از اعلام نمره ها😂😂😂 حال و هوای دانشجو ها این روزا😂❤ البته پسرا بیشتر اینجوری ان😂 @hosseinqasemii @yaser._eskandari @rez_kazemi کلیپ با آهنگش تو کانالم هست، لینک تو بیو نمکدون - دانشجو ها رو تگ کن ❤😂 بعد از امتحان دادن😂 و بعد از اعلام نمره ها😂😂😂 حال و هوای دانشجو ها این روزا😂❤ البته پسرا بیشتر اینجوری ان😂 @hosseinqasemii @yaser._eskandari @rez_kazemi کلیپ با آهنگش تو کانالم هست، لینک تو بیو نمکدون - دانشجو ها رو تگ کن ❤😂 بعد از امتحان دادن😂 و بعد از اعلام نمره ها😂😂😂 حال و هوای دانشجو ها این روزا😂❤ البته پسرا بیشتر اینجوری ان😂 @hosseinqasemii @yaser._eskandari @rez_kazemi کلیپ با آهنگش تو کانالم هست، لینک تو بیو
دانشجو ها رو تگ کن ❤😂 بعد از امتحان دادن😂 و بعد از اعلام نمره ها😂😂😂 حال و هوای دانشجو ها این روزا😂❤ البته پسرا بیشتر اینجوری ان😂 @hosseinqasemii @yaser._eskandari @rez_kazemi کلیپ با آهنگش تو کانالم هست، لینک تو بیو

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید