نمکدون - تاثیر ماهواره در بچه ها😂 همیشه بچه ها باعث میشن پدر مادر دعوا کنن😂 ماااااامااااااا؟😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کن @rez_kazemi ایده : @kungfu_toa Tnx : @qahqahe @dontjudgechallengiran @iran.dubsmash.clip @sweet_clip کلیپ و آهنگش تو کانالم هَ نمکدون - تاثیر ماهواره در بچه ها😂 همیشه بچه ها باعث میشن پدر مادر دعوا کنن😂 ماااااامااااااا؟😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کن @rez_kazemi ایده : @kungfu_toa Tnx : @qahqahe @dontjudgechallengiran @iran.dubsmash.clip @sweet_clip کلیپ و آهنگش تو کانالم هَ نمکدون - تاثیر ماهواره در بچه ها😂 همیشه بچه ها باعث میشن پدر مادر دعوا کنن😂 ماااااامااااااا؟😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کن @rez_kazemi ایده : @kungfu_toa Tnx : @qahqahe @dontjudgechallengiran @iran.dubsmash.clip @sweet_clip کلیپ و آهنگش تو کانالم هَ
تاثیر ماهواره در بچه ها😂 همیشه بچه ها باعث میشن پدر مادر دعوا کنن😂 ماااااامااااااا؟😂😂😂 دوتا از دوستاتو تگ کن @rez_kazemi ایده : @kungfu_toa Tnx : @qahqahe @dontjudgechallengiran @iran.dubsmash.clip @sweet_clip کلیپ و آهنگش تو کانالم هَ

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید