نمکدون - وقتی که فکر میکنی یکی دنبالت راه افتاده و میخواد خِفتت کنه ولی اینجوری نیست😂 نمکدون - وقتی که فکر میکنی یکی دنبالت راه افتاده و میخواد خِفتت کنه ولی اینجوری نیست😂 نمکدون - وقتی که فکر میکنی یکی دنبالت راه افتاده و میخواد خِفتت کنه ولی اینجوری نیست😂
وقتی که فکر میکنی یکی دنبالت راه افتاده و میخواد خِفتت کنه ولی اینجوری نیست😂
  • hmn.iranmanesh
    خيلى خوبه اين😻😔😭 #موجوع_قلبي ... والتعب بيه من اباوع على روحي ... ينكسر قلبي عليه @najwa_farouk 💎💎💎💎💎
  • hmn.iranmanesh
    اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید