نمکدون - وقتی خونه خالیه و داری عشق و حال میکنی یهو بابات میاد😂 @rezkazemii نمکدون - وقتی خونه خالیه و داری عشق و حال میکنی یهو بابات میاد😂 @rezkazemii نمکدون - وقتی خونه خالیه و داری عشق و حال میکنی یهو بابات میاد😂 @rezkazemii
وقتی خونه خالیه و داری عشق و حال میکنی یهو بابات میاد😂 @rezkazemii

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید