نمکدون - وقتی خیال پرداز و دست و پا چلفتی هستی😂 @hosseinqasemii @rezkazemii This video has been copied from a other comedian نمکدون - وقتی خیال پرداز و دست و پا چلفتی هستی😂 @hosseinqasemii @rezkazemii This video has been copied from a other comedian نمکدون - وقتی خیال پرداز و دست و پا چلفتی هستی😂 @hosseinqasemii @rezkazemii This video has been copied from a other comedian
وقتی خیال پرداز و دست و پا چلفتی هستی😂 @hosseinqasemii @rezkazemii This video has been copied from a other comedian
  • hmn.iranmanesh
    من آمده ام، واى واى😂👌🏻👌🏻👌🏻😂 واى خدااااا، يعنى تركيدم از خنده حتما نگاه كنين😂 #كليپ #طنز #خنده_دار #باحال

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید