نمکدون - بوی بد یخچال 😂 @hosseinqasemii @rezkazemii نمکدون - بوی بد یخچال 😂 @hosseinqasemii @rezkazemii نمکدون - بوی بد یخچال 😂 @hosseinqasemii @rezkazemii
بوی بد یخچال 😂 @hosseinqasemii @rezkazemii
  • hmn.iranmanesh
    اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒
  • hmn.iranmanesh
    فهميدين يا بيشتر توضيح بدم؟😂 صبحتون قشنگ❤️

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید