نمکدون - دمپایی های دستشویی رو خیس نکنید 😂 نمکدون - دمپایی های دستشویی رو خیس نکنید 😂 نمکدون - دمپایی های دستشویی رو خیس نکنید 😂
دمپایی های دستشویی رو خیس نکنید 😂

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید