نمکدون - وقتی تو خونه چیزی جا میزاری 😂 نمکدون - وقتی تو خونه چیزی جا میزاری 😂 نمکدون - وقتی تو خونه چیزی جا میزاری 😂
وقتی تو خونه چیزی جا میزاری 😂

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید