نمکدون - الان تکلیف چی شد ؟🤣🤣😂 ولی کلا نتیجه میگیریم که مسخره نکنیم حتی به غلط 😂😂 @serna_amini نمکدون - الان تکلیف چی شد ؟🤣🤣😂 ولی کلا نتیجه میگیریم که مسخره نکنیم حتی به غلط 😂😂 @serna_amini نمکدون - الان تکلیف چی شد ؟🤣🤣😂 ولی کلا نتیجه میگیریم که مسخره نکنیم حتی به غلط 😂😂 @serna_amini
الان تکلیف چی شد ؟🤣🤣😂 ولی کلا نتیجه میگیریم که مسخره نکنیم حتی به غلط 😂😂 @serna_amini

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج serna_amini را دنبال کنید