نمکدون - واسه پنجاه گیگ نت ببینید چکار کردم با زندگیم 😂🖑 دوستاتو تگ کن اونام ببینن 😎😍 پنجاه گیگ نگرفتم که هیچ تازه اصغرم از دست دادم 😂😂 خوشت اومد استوریش کن 😍🙏❤ سرنا امینی هستم اومدم ذره ای بخندونمتون فالوم کن و همراهم باش 🙏❤👇👇❤👇👇❤👇👇 @serna_amini . . نمکدون - واسه پنجاه گیگ نت ببینید چکار کردم با زندگیم 😂🖑 دوستاتو تگ کن اونام ببینن 😎😍 پنجاه گیگ نگرفتم که هیچ تازه اصغرم از دست دادم 😂😂 خوشت اومد استوریش کن 😍🙏❤ سرنا امینی هستم اومدم ذره ای بخندونمتون فالوم کن و همراهم باش 🙏❤👇👇❤👇👇❤👇👇 @serna_amini . . نمکدون - واسه پنجاه گیگ نت ببینید چکار کردم با زندگیم 😂🖑 دوستاتو تگ کن اونام ببینن 😎😍 پنجاه گیگ نگرفتم که هیچ تازه اصغرم از دست دادم 😂😂 خوشت اومد استوریش کن 😍🙏❤ سرنا امینی هستم اومدم ذره ای بخندونمتون فالوم کن و همراهم باش 🙏❤👇👇❤👇👇❤👇👇 @serna_amini . .
واسه پنجاه گیگ نت ببینید چکار کردم با زندگیم 😂🖑 دوستاتو تگ کن اونام ببینن 😎😍 پنجاه گیگ نگرفتم که هیچ تازه اصغرم از دست دادم 😂😂 خوشت اومد استوریش کن 😍🙏❤ سرنا امینی هستم اومدم ذره ای بخندونمتون فالوم کن و همراهم باش 🙏❤👇👇❤👇👇❤👇👇 @serna_amini . .
  • hmn.iranmanesh
    اينم از عيد ديدنىِ ما، جاتون خالى☺ آى گلينه باخ گلينه، الين ورپ بلينه💃🏻

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج serna_amini را دنبال کنید