نمکدون - رفیق واقعیت رو تگ کن 😍🖑😂 اونی که حاضره به خاطرت خودش امتحان نده و از درس بیفته 👏😂 همه ی این ها شوخی و طنزه و در حقیقت اینطوری نیست 👌🙏 @serna_amini سرنا هستم اومدم ذره ای بخندونمتون همراهم باش 😘👌 . . . نمکدون - رفیق واقعیت رو تگ کن 😍🖑😂 اونی که حاضره به خاطرت خودش امتحان نده و از درس بیفته 👏😂 همه ی این ها شوخی و طنزه و در حقیقت اینطوری نیست 👌🙏 @serna_amini سرنا هستم اومدم ذره ای بخندونمتون همراهم باش 😘👌 . . . نمکدون - رفیق واقعیت رو تگ کن 😍🖑😂 اونی که حاضره به خاطرت خودش امتحان نده و از درس بیفته 👏😂 همه ی این ها شوخی و طنزه و در حقیقت اینطوری نیست 👌🙏 @serna_amini سرنا هستم اومدم ذره ای بخندونمتون همراهم باش 😘👌 . . .
رفیق واقعیت رو تگ کن 😍🖑😂 اونی که حاضره به خاطرت خودش امتحان نده و از درس بیفته 👏😂 همه ی این ها شوخی و طنزه و در حقیقت اینطوری نیست 👌🙏 @serna_amini سرنا هستم اومدم ذره ای بخندونمتون همراهم باش 😘👌 . . .

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج serna_amini را دنبال کنید