نمکدون - بفرست واسه دوستات که عاشق فیلم ترسناکن 😁😂🖑 واسش خیلی زحمت کشیدم دوست داشتی استوریش کن 😍🙏 @serna_amini . . . . نمکدون - بفرست واسه دوستات که عاشق فیلم ترسناکن 😁😂🖑 واسش خیلی زحمت کشیدم دوست داشتی استوریش کن 😍🙏 @serna_amini . . . . نمکدون - بفرست واسه دوستات که عاشق فیلم ترسناکن 😁😂🖑 واسش خیلی زحمت کشیدم دوست داشتی استوریش کن 😍🙏 @serna_amini . . . .
بفرست واسه دوستات که عاشق فیلم ترسناکن 😁😂🖑 واسش خیلی زحمت کشیدم دوست داشتی استوریش کن 😍🙏 @serna_amini . . . .
  • hmn.iranmanesh
    امپراطوری تیر ماهی هارو تحویل دادم به مرداد ماهیا😂

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج serna_amini را دنبال کنید