نمکدون - دوستات کدوم مدلی ان ؟؟😂 خودت کدوم مدل بودی؟؟😎 بچه ها طبق الگوریتم جدید اینستا اگه پست هامو ببینید ولی لایک نکنید دیگه پستام بهتون نشون داده نمیشه و تمام زحمتام به باد میره پس ممنون میشم لایک و حمایت یادتون نشه 🙏😍 @serna_amini . . نمکدون - دوستات کدوم مدلی ان ؟؟😂 خودت کدوم مدل بودی؟؟😎 بچه ها طبق الگوریتم جدید اینستا اگه پست هامو ببینید ولی لایک نکنید دیگه پستام بهتون نشون داده نمیشه و تمام زحمتام به باد میره پس ممنون میشم لایک و حمایت یادتون نشه 🙏😍 @serna_amini . . نمکدون - دوستات کدوم مدلی ان ؟؟😂 خودت کدوم مدل بودی؟؟😎 بچه ها طبق الگوریتم جدید اینستا اگه پست هامو ببینید ولی لایک نکنید دیگه پستام بهتون نشون داده نمیشه و تمام زحمتام به باد میره پس ممنون میشم لایک و حمایت یادتون نشه 🙏😍 @serna_amini . .
دوستات کدوم مدلی ان ؟؟😂 خودت کدوم مدل بودی؟؟😎 بچه ها طبق الگوریتم جدید اینستا اگه پست هامو ببینید ولی لایک نکنید دیگه پستام بهتون نشون داده نمیشه و تمام زحمتام به باد میره پس ممنون میشم لایک و حمایت یادتون نشه 🙏😍 @serna_amini . .
  • hmn.iranmanesh
    رو مخى هاى نوروز😂
    كدوم يكى بيشتر رو اعصابتونه؟
    دوستاتونو تگ كنيد🏷

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج serna_amini را دنبال کنید