نمکدون - بفرست واسه هم کلاسی هات و دانشجو هایی که قراره برن دانشگاه رو تگ کن❤😍 دنبال هر چی باشی برعکسش واست اتفاق میفته 😂 راستی رتبه تون چند شد ؟؟ 😎😂 @serna_amini @serna_amini . . . نمکدون - بفرست واسه هم کلاسی هات و دانشجو هایی که قراره برن دانشگاه رو تگ کن❤😍 دنبال هر چی باشی برعکسش واست اتفاق میفته 😂 راستی رتبه تون چند شد ؟؟ 😎😂 @serna_amini @serna_amini . . . نمکدون - بفرست واسه هم کلاسی هات و دانشجو هایی که قراره برن دانشگاه رو تگ کن❤😍 دنبال هر چی باشی برعکسش واست اتفاق میفته 😂 راستی رتبه تون چند شد ؟؟ 😎😂 @serna_amini @serna_amini . . .
بفرست واسه هم کلاسی هات و دانشجو هایی که قراره برن دانشگاه رو تگ کن❤😍 دنبال هر چی باشی برعکسش واست اتفاق میفته 😂 راستی رتبه تون چند شد ؟؟ 😎😂 @serna_amini @serna_amini . . .
  • hmn.iranmanesh
    فهميدين يا بيشتر توضيح بدم؟😂 صبحتون قشنگ❤️
  • hmn.iranmanesh
    😱 #جاده_مرگ 😱 لطفا با صداى كم گوش كنيد😂 @ali.sogandpoor @abbassasaniyan چقدر خنديديمو داد زديم ما امشب واى خدا😂 يه بنده خدام فك كرد ما داريم بهش چراغ ميديم خواست دور بزنه بياد سمتمون ماشينش افتاد توو چاله به زور دٓرِش آورديم😂😂
  • hmn.iranmanesh
    😂گُگُگُگُگُهههههه💩

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج serna_amini را دنبال کنید