نمکدون - خب بعد یه مدت اومدیم اونم با همسر 😁😆 کیا باباهاشون بی اعصابن اونم موقع سریال دیدن ؟ 😂 هر چقدر دوس داشتین انرژی بدید💞🙏 @serna_amini نمکدون - خب بعد یه مدت اومدیم اونم با همسر 😁😆 کیا باباهاشون بی اعصابن اونم موقع سریال دیدن ؟ 😂 هر چقدر دوس داشتین انرژی بدید💞🙏 @serna_amini نمکدون - خب بعد یه مدت اومدیم اونم با همسر 😁😆 کیا باباهاشون بی اعصابن اونم موقع سریال دیدن ؟ 😂 هر چقدر دوس داشتین انرژی بدید💞🙏 @serna_amini
خب بعد یه مدت اومدیم اونم با همسر 😁😆 کیا باباهاشون بی اعصابن اونم موقع سریال دیدن ؟ 😂 هر چقدر دوس داشتین انرژی بدید💞🙏 @serna_amini

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج serna_amini را دنبال کنید