نمکدون - برگرفته از رمان دَیّوبِ مُزدَوِج😂 . آخرش بابای آتیش پاره انتقام آتوی فاطی زدو گرفت🤣 . بگیر بِسَّه ولش کو بگیر در به درش کو😁👏👏(کلمه بِسَّه، در لهجه راوندی به معنی کتکش بزن میباشد😆) . اینو هم بگم که مرسی از اینکه تو این ۲سال همراهم بودین و کارامو دوس داشتین و برام انرژی مثبت فرستادین. اینکه دغدغه اصلی هر روزم خندوندن شماست، یعنی اینکه شما خانواده دوم منید. ماچ به کلتون😘💚 . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . . نمکدون - برگرفته از رمان دَیّوبِ مُزدَوِج😂 . آخرش بابای آتیش پاره انتقام آتوی فاطی زدو گرفت🤣 . بگیر بِسَّه ولش کو بگیر در به درش کو😁👏👏(کلمه بِسَّه، در لهجه راوندی به معنی کتکش بزن میباشد😆) . اینو هم بگم که مرسی از اینکه تو این ۲سال همراهم بودین و کارامو دوس داشتین و برام انرژی مثبت فرستادین. اینکه دغدغه اصلی هر روزم خندوندن شماست، یعنی اینکه شما خانواده دوم منید. ماچ به کلتون😘💚 . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . . نمکدون - برگرفته از رمان دَیّوبِ مُزدَوِج😂 . آخرش بابای آتیش پاره انتقام آتوی فاطی زدو گرفت🤣 . بگیر بِسَّه ولش کو بگیر در به درش کو😁👏👏(کلمه بِسَّه، در لهجه راوندی به معنی کتکش بزن میباشد😆) . اینو هم بگم که مرسی از اینکه تو این ۲سال همراهم بودین و کارامو دوس داشتین و برام انرژی مثبت فرستادین. اینکه دغدغه اصلی هر روزم خندوندن شماست، یعنی اینکه شما خانواده دوم منید. ماچ به کلتون😘💚 . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . .
برگرفته از رمان دَیّوبِ مُزدَوِج😂 . آخرش بابای آتیش پاره انتقام آتوی فاطی زدو گرفت🤣 . بگیر بِسَّه ولش کو بگیر در به درش کو😁👏👏(کلمه بِسَّه، در لهجه راوندی به معنی کتکش بزن میباشد😆) . اینو هم بگم که مرسی از اینکه تو این ۲سال همراهم بودین و کارامو دوس داشتین و برام انرژی مثبت فرستادین. اینکه دغدغه اصلی هر روزم خندوندن شماست، یعنی اینکه شما خانواده دوم منید. ماچ به کلتون😘💚 . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . .

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mahdidub1 را دنبال کنید