نمکدون - برگرفته از رمان برق آب ترونز😂 . یعنی واقعا این قطعی برق و آب یه معضله هااااااا🤦‍♂️ . قرررمه سبزی خوررردی با دیزی🤣 . شاعر کار درست: @milad_arino . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #برق #قطعی_برق #پدر #پسر #معضلات_اجتماعی #آب #قطعی_آب #طنز #فان #خنده_دار #کلیپ_روز #کلیپ_جدید #شوخی #دستشویی #خندهدارترینها #کلیپ #دابسمش #قورمه_سبزی #mahdidub1 نمکدون - برگرفته از رمان برق آب ترونز😂 . یعنی واقعا این قطعی برق و آب یه معضله هااااااا🤦‍♂️ . قرررمه سبزی خوررردی با دیزی🤣 . شاعر کار درست: @milad_arino . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #برق #قطعی_برق #پدر #پسر #معضلات_اجتماعی #آب #قطعی_آب #طنز #فان #خنده_دار #کلیپ_روز #کلیپ_جدید #شوخی #دستشویی #خندهدارترینها #کلیپ #دابسمش #قورمه_سبزی #mahdidub1 نمکدون - برگرفته از رمان برق آب ترونز😂 . یعنی واقعا این قطعی برق و آب یه معضله هااااااا🤦‍♂️ . قرررمه سبزی خوررردی با دیزی🤣 . شاعر کار درست: @milad_arino . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #برق #قطعی_برق #پدر #پسر #معضلات_اجتماعی #آب #قطعی_آب #طنز #فان #خنده_دار #کلیپ_روز #کلیپ_جدید #شوخی #دستشویی #خندهدارترینها #کلیپ #دابسمش #قورمه_سبزی #mahdidub1
برگرفته از رمان برق آب ترونز😂 . یعنی واقعا این قطعی برق و آب یه معضله هااااااا🤦‍♂️ . قرررمه سبزی خوررردی با دیزی🤣 . شاعر کار درست: @milad_arino . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #برق #قطعی_برق #پدر #پسر #معضلات_اجتماعی #آب #قطعی_آب #طنز #فان #خنده_دار #کلیپ_روز #کلیپ_جدید #شوخی #دستشویی #خندهدارترینها #کلیپ #دابسمش #قورمه_سبزی #mahdidub1

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mahdidub1 را دنبال کنید