نمکدون - این کلیپ یکی دوتا نکته داشت😂 و نتیجه اخلاقی هم داشت😂 اگه گفتید نکته و نتیجه اخلاقیش چی بود؟ تو کامنتها بگید😉 . دیگه گفتم تا بازار دیس داغه ما هم یه دیس پدر پسری بریم😁 . شاعر: @milad_arino . به رپ خوندنم از یک تا ده یه نمره بدید😅 . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #دیس #یاس #شهاب_مظفری #رپ #رپفارسی #رپ_فارسی #پدر #پسر #گرمه #طنزکده #خندهبازار #طنز #فان #دابسمش ##راوند #mahdidub1 #قطعی_برق نمکدون - این کلیپ یکی دوتا نکته داشت😂 و نتیجه اخلاقی هم داشت😂 اگه گفتید نکته و نتیجه اخلاقیش چی بود؟ تو کامنتها بگید😉 . دیگه گفتم تا بازار دیس داغه ما هم یه دیس پدر پسری بریم😁 . شاعر: @milad_arino . به رپ خوندنم از یک تا ده یه نمره بدید😅 . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #دیس #یاس #شهاب_مظفری #رپ #رپفارسی #رپ_فارسی #پدر #پسر #گرمه #طنزکده #خندهبازار #طنز #فان #دابسمش ##راوند #mahdidub1 #قطعی_برق نمکدون - این کلیپ یکی دوتا نکته داشت😂 و نتیجه اخلاقی هم داشت😂 اگه گفتید نکته و نتیجه اخلاقیش چی بود؟ تو کامنتها بگید😉 . دیگه گفتم تا بازار دیس داغه ما هم یه دیس پدر پسری بریم😁 . شاعر: @milad_arino . به رپ خوندنم از یک تا ده یه نمره بدید😅 . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #دیس #یاس #شهاب_مظفری #رپ #رپفارسی #رپ_فارسی #پدر #پسر #گرمه #طنزکده #خندهبازار #طنز #فان #دابسمش ##راوند #mahdidub1 #قطعی_برق
این کلیپ یکی دوتا نکته داشت😂 و نتیجه اخلاقی هم داشت😂 اگه گفتید نکته و نتیجه اخلاقیش چی بود؟ تو کامنتها بگید😉 . دیگه گفتم تا بازار دیس داغه ما هم یه دیس پدر پسری بریم😁 . شاعر: @milad_arino . به رپ خوندنم از یک تا ده یه نمره بدید😅 . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #دیس #یاس #شهاب_مظفری #رپ #رپفارسی #رپ_فارسی #پدر #پسر #گرمه #طنزکده #خندهبازار #طنز #فان #دابسمش ##راوند #mahdidub1 #قطعی_برق

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mahdidub1 را دنبال کنید