نمکدون - کاری به شما ندارم😁 ولی من به نوبه خودم تشکر میکنم از رئیس جمهور خوبمون بخاطر هشت سال زحمت و تلاشی که برای ما کشید و نذاشت آب تو دلمون تکون بخوره😂 این همه انتقاد کردیم ولی به جون عباس بوعذار نامردیه که یبارم ازش تشکر نکنیم😁همیشه به یادت خواهیم بود😭 ماچ به کلت😉ارادتمند شما مهدی دیوب وان😂 . این کلیپ جنبه شوخی و طنز داره به جون تو به دل نگیری چون اگه ناراحت شی میدونی که ما دق میکنیم😭😂 . شاعر: @milad_arino . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #باروحانی_تا_1400 #روحانی #رونق_اقتصادی #کلید #انتخابات #انتخابات_۱۴۰۰ #رئیس_جمهور #برجام #دولت_تدبیر_و_امید #مسئولین #سیاسی #طنز_اجتماعی #طنز #خنده #کلیپ_روز #کلیپ_جدید #کلیپ_خنده_دار #mahdidub1 نمکدون - کاری به شما ندارم😁 ولی من به نوبه خودم تشکر میکنم از رئیس جمهور خوبمون بخاطر هشت سال زحمت و تلاشی که برای ما کشید و نذاشت آب تو دلمون تکون بخوره😂 این همه انتقاد کردیم ولی به جون عباس بوعذار نامردیه که یبارم ازش تشکر نکنیم😁همیشه به یادت خواهیم بود😭 ماچ به کلت😉ارادتمند شما مهدی دیوب وان😂 . این کلیپ جنبه شوخی و طنز داره به جون تو به دل نگیری چون اگه ناراحت شی میدونی که ما دق میکنیم😭😂 . شاعر: @milad_arino . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #باروحانی_تا_1400 #روحانی #رونق_اقتصادی #کلید #انتخابات #انتخابات_۱۴۰۰ #رئیس_جمهور #برجام #دولت_تدبیر_و_امید #مسئولین #سیاسی #طنز_اجتماعی #طنز #خنده #کلیپ_روز #کلیپ_جدید #کلیپ_خنده_دار #mahdidub1 نمکدون - کاری به شما ندارم😁 ولی من به نوبه خودم تشکر میکنم از رئیس جمهور خوبمون بخاطر هشت سال زحمت و تلاشی که برای ما کشید و نذاشت آب تو دلمون تکون بخوره😂 این همه انتقاد کردیم ولی به جون عباس بوعذار نامردیه که یبارم ازش تشکر نکنیم😁همیشه به یادت خواهیم بود😭 ماچ به کلت😉ارادتمند شما مهدی دیوب وان😂 . این کلیپ جنبه شوخی و طنز داره به جون تو به دل نگیری چون اگه ناراحت شی میدونی که ما دق میکنیم😭😂 . شاعر: @milad_arino . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #باروحانی_تا_1400 #روحانی #رونق_اقتصادی #کلید #انتخابات #انتخابات_۱۴۰۰ #رئیس_جمهور #برجام #دولت_تدبیر_و_امید #مسئولین #سیاسی #طنز_اجتماعی #طنز #خنده #کلیپ_روز #کلیپ_جدید #کلیپ_خنده_دار #mahdidub1
کاری به شما ندارم😁 ولی من به نوبه خودم تشکر میکنم از رئیس جمهور خوبمون بخاطر هشت سال زحمت و تلاشی که برای ما کشید و نذاشت آب تو دلمون تکون بخوره😂 این همه انتقاد کردیم ولی به جون عباس بوعذار نامردیه که یبارم ازش تشکر نکنیم😁همیشه به یادت خواهیم بود😭 ماچ به کلت😉ارادتمند شما مهدی دیوب وان😂 . این کلیپ جنبه شوخی و طنز داره به جون تو به دل نگیری چون اگه ناراحت شی میدونی که ما دق میکنیم😭😂 . شاعر: @milad_arino . نظرتونو تو کامنتها بگید و استوری فراموش نشه❤ . #باروحانی_تا_1400 #روحانی #رونق_اقتصادی #کلید #انتخابات #انتخابات_۱۴۰۰ #رئیس_جمهور #برجام #دولت_تدبیر_و_امید #مسئولین #سیاسی #طنز_اجتماعی #طنز #خنده #کلیپ_روز #کلیپ_جدید #کلیپ_خنده_دار #mahdidub1

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mahdidub1 را دنبال کنید