نمکدون - سلام علیکم فی یوم الخیر... فعلا خداحافظظظ... 👋😁 . لباس عربی بهم میاد؟🤔 عجب جیگری شدم تو این لباس. مگه نه؟😂 . اینجاییم با امیدحاجیلی فی موسیقی الجدیدش بل اسم، سلام علیکوووووم . عزیز و خاکی و با انرژی البالا❤😁 . @omidhajili . نفری ۵تا کامنت برام بذارید عشقا🥺❤ . اگه هم کلیپ رو دوست داشتید استوری کنید بقیه هم ببینن و یکم شاد بشن😉 . ماچ به کلتون😘... فعلا خداحافظظظ👋😂 . #امیدحاجیلی #سلام_علیکم #شادي #شاد #آهنگ_شاد #آهنگ_عربی #موزیک_جدید #موزیک #موزیکال #دابسمش #دابسمش_باحال #دابسمش_طنز #کلیپ_طنز #کلیپ_باحال #عربی #عربی_شاد #خندهدارترینها #mahdidub1 نمکدون - سلام علیکم فی یوم الخیر... فعلا خداحافظظظ... 👋😁 . لباس عربی بهم میاد؟🤔 عجب جیگری شدم تو این لباس. مگه نه؟😂 . اینجاییم با امیدحاجیلی فی موسیقی الجدیدش بل اسم، سلام علیکوووووم . عزیز و خاکی و با انرژی البالا❤😁 . @omidhajili . نفری ۵تا کامنت برام بذارید عشقا🥺❤ . اگه هم کلیپ رو دوست داشتید استوری کنید بقیه هم ببینن و یکم شاد بشن😉 . ماچ به کلتون😘... فعلا خداحافظظظ👋😂 . #امیدحاجیلی #سلام_علیکم #شادي #شاد #آهنگ_شاد #آهنگ_عربی #موزیک_جدید #موزیک #موزیکال #دابسمش #دابسمش_باحال #دابسمش_طنز #کلیپ_طنز #کلیپ_باحال #عربی #عربی_شاد #خندهدارترینها #mahdidub1 نمکدون - سلام علیکم فی یوم الخیر... فعلا خداحافظظظ... 👋😁 . لباس عربی بهم میاد؟🤔 عجب جیگری شدم تو این لباس. مگه نه؟😂 . اینجاییم با امیدحاجیلی فی موسیقی الجدیدش بل اسم، سلام علیکوووووم . عزیز و خاکی و با انرژی البالا❤😁 . @omidhajili . نفری ۵تا کامنت برام بذارید عشقا🥺❤ . اگه هم کلیپ رو دوست داشتید استوری کنید بقیه هم ببینن و یکم شاد بشن😉 . ماچ به کلتون😘... فعلا خداحافظظظ👋😂 . #امیدحاجیلی #سلام_علیکم #شادي #شاد #آهنگ_شاد #آهنگ_عربی #موزیک_جدید #موزیک #موزیکال #دابسمش #دابسمش_باحال #دابسمش_طنز #کلیپ_طنز #کلیپ_باحال #عربی #عربی_شاد #خندهدارترینها #mahdidub1
سلام علیکم فی یوم الخیر... فعلا خداحافظظظ... 👋😁 . لباس عربی بهم میاد؟🤔 عجب جیگری شدم تو این لباس. مگه نه؟😂 . اینجاییم با امیدحاجیلی فی موسیقی الجدیدش بل اسم، سلام علیکوووووم . عزیز و خاکی و با انرژی البالا❤😁 . @omidhajili . نفری ۵تا کامنت برام بذارید عشقا🥺❤ . اگه هم کلیپ رو دوست داشتید استوری کنید بقیه هم ببینن و یکم شاد بشن😉 . ماچ به کلتون😘... فعلا خداحافظظظ👋😂 . #امیدحاجیلی #سلام_علیکم #شادي #شاد #آهنگ_شاد #آهنگ_عربی #موزیک_جدید #موزیک #موزیکال #دابسمش #دابسمش_باحال #دابسمش_طنز #کلیپ_طنز #کلیپ_باحال #عربی #عربی_شاد #خندهدارترینها #mahdidub1

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mahdidub1 را دنبال کنید