نمکدون - اینم بخشی از پیشبینی من از وضعیت ایران که صد سال دیگه همین موقع قراره اتفاق بیوفته👌😂 و شک نکنید اون زمان این پیشبینی ها به حقیقت میپیونده😂🤦‍♂️ . Music: ye mosht sarbaz by hichkas . @hichkasofficial . بنظر شما 100سال آینده قراره چه اتفاقایی بیوفته؟ تو کامنتها بگید میخونم همشو😉 . مشکل کلیپ برطرف شده و متاسفانه مشکل از موزیکش بود و به اجبار عوضش کردم و بالاخره پستش کردم😎 البته اگه دوباره اینستا به چیزای دیگش گیر نده و پاکش نکنه🤣🤦‍♂️ . کدومش باحال تر بود؟ من میگم حمله زامبیا😱😂 . #پراید #زامبی #مریخ #فرهنگ #شعور #خوشحالی #ناراحتی #بیشعوری #مسئولین #اختلاس #دابسمش #طنز #خنده #فان #کلیپ_طنز #کلیپ_جدید #خنده_دار #هیچکس #شوخی #mahdidub1 نمکدون - اینم بخشی از پیشبینی من از وضعیت ایران که صد سال دیگه همین موقع قراره اتفاق بیوفته👌😂 و شک نکنید اون زمان این پیشبینی ها به حقیقت میپیونده😂🤦‍♂️ . Music: ye mosht sarbaz by hichkas . @hichkasofficial . بنظر شما 100سال آینده قراره چه اتفاقایی بیوفته؟ تو کامنتها بگید میخونم همشو😉 . مشکل کلیپ برطرف شده و متاسفانه مشکل از موزیکش بود و به اجبار عوضش کردم و بالاخره پستش کردم😎 البته اگه دوباره اینستا به چیزای دیگش گیر نده و پاکش نکنه🤣🤦‍♂️ . کدومش باحال تر بود؟ من میگم حمله زامبیا😱😂 . #پراید #زامبی #مریخ #فرهنگ #شعور #خوشحالی #ناراحتی #بیشعوری #مسئولین #اختلاس #دابسمش #طنز #خنده #فان #کلیپ_طنز #کلیپ_جدید #خنده_دار #هیچکس #شوخی #mahdidub1 نمکدون - اینم بخشی از پیشبینی من از وضعیت ایران که صد سال دیگه همین موقع قراره اتفاق بیوفته👌😂 و شک نکنید اون زمان این پیشبینی ها به حقیقت میپیونده😂🤦‍♂️ . Music: ye mosht sarbaz by hichkas . @hichkasofficial . بنظر شما 100سال آینده قراره چه اتفاقایی بیوفته؟ تو کامنتها بگید میخونم همشو😉 . مشکل کلیپ برطرف شده و متاسفانه مشکل از موزیکش بود و به اجبار عوضش کردم و بالاخره پستش کردم😎 البته اگه دوباره اینستا به چیزای دیگش گیر نده و پاکش نکنه🤣🤦‍♂️ . کدومش باحال تر بود؟ من میگم حمله زامبیا😱😂 . #پراید #زامبی #مریخ #فرهنگ #شعور #خوشحالی #ناراحتی #بیشعوری #مسئولین #اختلاس #دابسمش #طنز #خنده #فان #کلیپ_طنز #کلیپ_جدید #خنده_دار #هیچکس #شوخی #mahdidub1
اینم بخشی از پیشبینی من از وضعیت ایران که صد سال دیگه همین موقع قراره اتفاق بیوفته👌😂 و شک نکنید اون زمان این پیشبینی ها به حقیقت میپیونده😂🤦‍♂️ . Music: ye mosht sarbaz by hichkas . @hichkasofficial . بنظر شما 100سال آینده قراره چه اتفاقایی بیوفته؟ تو کامنتها بگید میخونم همشو😉 . مشکل کلیپ برطرف شده و متاسفانه مشکل از موزیکش بود و به اجبار عوضش کردم و بالاخره پستش کردم😎 البته اگه دوباره اینستا به چیزای دیگش گیر نده و پاکش نکنه🤣🤦‍♂️ . کدومش باحال تر بود؟ من میگم حمله زامبیا😱😂 . #پراید #زامبی #مریخ #فرهنگ #شعور #خوشحالی #ناراحتی #بیشعوری #مسئولین #اختلاس #دابسمش #طنز #خنده #فان #کلیپ_طنز #کلیپ_جدید #خنده_دار #هیچکس #شوخی #mahdidub1

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mahdidub1 را دنبال کنید