نمکدون - این شیرکارتونیا چرا اینجوریه؟🤔 یه معزلیه برا خودش . برای شماهم اتفاق افتاده؟😂 . اونیکه این شیرکارتونیارو این مدلی طراحی میکنه رو زنده میخوام😁 . نظرتون رو توی کامنتها بگید و استوری فراموش نشه🙏❤ . #شیر #معضل #طنز_اجتماعی #کلیپ #کلیپخندهدار #طنزایرانی #خنده_بازار #کلیپ_روز #طنزخنده #ایران #کاشانیها نمکدون - این شیرکارتونیا چرا اینجوریه؟🤔 یه معزلیه برا خودش . برای شماهم اتفاق افتاده؟😂 . اونیکه این شیرکارتونیارو این مدلی طراحی میکنه رو زنده میخوام😁 . نظرتون رو توی کامنتها بگید و استوری فراموش نشه🙏❤ . #شیر #معضل #طنز_اجتماعی #کلیپ #کلیپخندهدار #طنزایرانی #خنده_بازار #کلیپ_روز #طنزخنده #ایران #کاشانیها نمکدون - این شیرکارتونیا چرا اینجوریه؟🤔 یه معزلیه برا خودش . برای شماهم اتفاق افتاده؟😂 . اونیکه این شیرکارتونیارو این مدلی طراحی میکنه رو زنده میخوام😁 . نظرتون رو توی کامنتها بگید و استوری فراموش نشه🙏❤ . #شیر #معضل #طنز_اجتماعی #کلیپ #کلیپخندهدار #طنزایرانی #خنده_بازار #کلیپ_روز #طنزخنده #ایران #کاشانیها
این شیرکارتونیا چرا اینجوریه؟🤔 یه معزلیه برا خودش . برای شماهم اتفاق افتاده؟😂 . اونیکه این شیرکارتونیارو این مدلی طراحی میکنه رو زنده میخوام😁 . نظرتون رو توی کامنتها بگید و استوری فراموش نشه🙏❤ . #شیر #معضل #طنز_اجتماعی #کلیپ #کلیپخندهدار #طنزایرانی #خنده_بازار #کلیپ_روز #طنزخنده #ایران #کاشانیها

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mahdidub1 را دنبال کنید