نمکدون - میان لیگ ما تا لیگ چمپون (چمپیونز لیگ) تفاوت از زمین تا آسمان است . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فان۱۲۰ #فوتبال۱۲۰ #استداپ نمکدون - میان لیگ ما تا لیگ چمپون (چمپیونز لیگ) تفاوت از زمین تا آسمان است . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فان۱۲۰ #فوتبال۱۲۰ #استداپ نمکدون - میان لیگ ما تا لیگ چمپون (چمپیونز لیگ) تفاوت از زمین تا آسمان است . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فان۱۲۰ #فوتبال۱۲۰ #استداپ
میان لیگ ما تا لیگ چمپون (چمپیونز لیگ) تفاوت از زمین تا آسمان است . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فان۱۲۰ #فوتبال۱۲۰ #استداپ

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج abutalebhosseini را دنبال کنید