نمکدون - شما بودید چیکار میکردید؟ بنویسید واسم شاید ولم کرد 😂 لُپ لُپ یا تخم مرغ شانسی؟! مساله این است وقتی میخواید لُپ لُپ بخرید حتما حتما کلمه لُپ لُپ رو روی محصول ببینید و اصلش رو بخرید @my.loplop.ir عوامل @iz.mohsen @tiamamirbakhtiar @1samrad @mehran_rastegar22 @k1alizaadeartwork @mahan_safarii نمکدون - شما بودید چیکار میکردید؟ بنویسید واسم شاید ولم کرد 😂 لُپ لُپ یا تخم مرغ شانسی؟! مساله این است وقتی میخواید لُپ لُپ بخرید حتما حتما کلمه لُپ لُپ رو روی محصول ببینید و اصلش رو بخرید @my.loplop.ir عوامل @iz.mohsen @tiamamirbakhtiar @1samrad @mehran_rastegar22 @k1alizaadeartwork @mahan_safarii نمکدون - شما بودید چیکار میکردید؟ بنویسید واسم شاید ولم کرد 😂 لُپ لُپ یا تخم مرغ شانسی؟! مساله این است وقتی میخواید لُپ لُپ بخرید حتما حتما کلمه لُپ لُپ رو روی محصول ببینید و اصلش رو بخرید @my.loplop.ir عوامل @iz.mohsen @tiamamirbakhtiar @1samrad @mehran_rastegar22 @k1alizaadeartwork @mahan_safarii
  • تاریخ انتشار
    2 سال پیش
  • تعداد نمایش
    0
شما بودید چیکار میکردید؟ بنویسید واسم شاید ولم کرد 😂 لُپ لُپ یا تخم مرغ شانسی؟! مساله این است وقتی میخواید لُپ لُپ بخرید حتما حتما کلمه لُپ لُپ رو روی محصول ببینید و اصلش رو بخرید @my.loplop.ir عوامل @iz.mohsen @tiamamirbakhtiar @1samrad @mehran_rastegar22 @k1alizaadeartwork @mahan_safarii
  • hmn.iranmanesh
    صحبت دوستانه با پدر😂 خب چيكار كنم خودش گفت مثل دوتا دوست حرف بزنيم😝 #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج iz.mohsen را دنبال کنید