نمکدون - ولی منو همون با اسم کوچیک صدا کنید😀 . . اون دوستت که کامنتاش واسه توئه دایرکتش با دیگرونو منشن کن 😀🤦‍♂️ . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فوتبال۱۲۰ #فان۱۲۰ #علی_کریمی #آجرلو #حاج_صفی نمکدون - ولی منو همون با اسم کوچیک صدا کنید😀 . . اون دوستت که کامنتاش واسه توئه دایرکتش با دیگرونو منشن کن 😀🤦‍♂️ . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فوتبال۱۲۰ #فان۱۲۰ #علی_کریمی #آجرلو #حاج_صفی نمکدون - ولی منو همون با اسم کوچیک صدا کنید😀 . . اون دوستت که کامنتاش واسه توئه دایرکتش با دیگرونو منشن کن 😀🤦‍♂️ . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فوتبال۱۲۰ #فان۱۲۰ #علی_کریمی #آجرلو #حاج_صفی
ولی منو همون با اسم کوچیک صدا کنید😀 . . اون دوستت که کامنتاش واسه توئه دایرکتش با دیگرونو منشن کن 😀🤦‍♂️ . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فوتبال۱۲۰ #فان۱۲۰ #علی_کریمی #آجرلو #حاج_صفی
 • hmn.iranmanesh
  فهميدين يا بيشتر توضيح بدم؟😂 صبحتون قشنگ❤️
 • hmn.iranmanesh
  😱 #جاده_مرگ 😱 لطفا با صداى كم گوش كنيد😂 @ali.sogandpoor @abbassasaniyan چقدر خنديديمو داد زديم ما امشب واى خدا😂 يه بنده خدام فك كرد ما داريم بهش چراغ ميديم خواست دور بزنه بياد سمتمون ماشينش افتاد توو چاله به زور دٓرِش آورديم😂😂
 • hmn.iranmanesh
  😂گُگُگُگُگُهههههه💩
 • hmn.iranmanesh
  اينم از عيد ديدنىِ ما، جاتون خالى☺ آى گلينه باخ گلينه، الين ورپ بلينه💃🏻

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج abutalebhosseini را دنبال کنید