نمکدون - واسه فوتبالی که توش خط کشی زمین رو دو متر جابجا میکنن که تیم مقابل نتونه اوت دستی بندازه ... هیچی ولش کن 😀 . . اگه فان هارو دوست دارین صفر تا صد کار حتی فیلمبرداری کار خودمه، اگه نه کار هممونه🙏🏽❤ @mahdadhoushyari @koupidar @ashkan.modirii . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فان۱۲۰ #فوتبال۱۲۰ #لوکاکو #زلاتان نمکدون - واسه فوتبالی که توش خط کشی زمین رو دو متر جابجا میکنن که تیم مقابل نتونه اوت دستی بندازه ... هیچی ولش کن 😀 . . اگه فان هارو دوست دارین صفر تا صد کار حتی فیلمبرداری کار خودمه، اگه نه کار هممونه🙏🏽❤ @mahdadhoushyari @koupidar @ashkan.modirii . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فان۱۲۰ #فوتبال۱۲۰ #لوکاکو #زلاتان نمکدون - واسه فوتبالی که توش خط کشی زمین رو دو متر جابجا میکنن که تیم مقابل نتونه اوت دستی بندازه ... هیچی ولش کن 😀 . . اگه فان هارو دوست دارین صفر تا صد کار حتی فیلمبرداری کار خودمه، اگه نه کار هممونه🙏🏽❤ @mahdadhoushyari @koupidar @ashkan.modirii . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فان۱۲۰ #فوتبال۱۲۰ #لوکاکو #زلاتان
واسه فوتبالی که توش خط کشی زمین رو دو متر جابجا میکنن که تیم مقابل نتونه اوت دستی بندازه ... هیچی ولش کن 😀 . . اگه فان هارو دوست دارین صفر تا صد کار حتی فیلمبرداری کار خودمه، اگه نه کار هممونه🙏🏽❤ @mahdadhoushyari @koupidar @ashkan.modirii . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #فان #فان۱۲۰ #فوتبال۱۲۰ #لوکاکو #زلاتان

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج abutalebhosseini را دنبال کنید