نمکدون - بچه پایین سوخت میده؟😀 . . خلاصه هر جا توی اینترنت خواستی بخری یا بفروشی اگر می‌خوای کلاه سرت نره عدد یک رو بفرست به ۱۰۰۰۱۴ تا تضمین‌چی کلاهتو دو دستی سفت بچسبه! @tazminchi . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #تضمین_چی نمکدون - بچه پایین سوخت میده؟😀 . . خلاصه هر جا توی اینترنت خواستی بخری یا بفروشی اگر می‌خوای کلاه سرت نره عدد یک رو بفرست به ۱۰۰۰۱۴ تا تضمین‌چی کلاهتو دو دستی سفت بچسبه! @tazminchi . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #تضمین_چی نمکدون - بچه پایین سوخت میده؟😀 . . خلاصه هر جا توی اینترنت خواستی بخری یا بفروشی اگر می‌خوای کلاه سرت نره عدد یک رو بفرست به ۱۰۰۰۱۴ تا تضمین‌چی کلاهتو دو دستی سفت بچسبه! @tazminchi . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #تضمین_چی
بچه پایین سوخت میده؟😀 . . خلاصه هر جا توی اینترنت خواستی بخری یا بفروشی اگر می‌خوای کلاه سرت نره عدد یک رو بفرست به ۱۰۰۰۱۴ تا تضمین‌چی کلاهتو دو دستی سفت بچسبه! @tazminchi . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #تضمین_چی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج abutalebhosseini را دنبال کنید