نمکدون - محمد صلاح بعد از اون عکس با مدل ها دیگه اون محمد صلاح نشد😎 . . پ.ن: شما اگه دوست دارید وسط باشید ما به تصمیمتون احترام میذاریم، شما هم به تصمیم‌ما که میخوایم یه گوشه بشینیم میوه بخوریم احترام بذارید، برای درک بهتر فکر کنید اون وسط دارید میرقصید ما به زور بیایم بشونیمتون بگیم بشین ببین منم نشستم 😀 . . اون دوستت که قراره شب یلدا (ی سال آینده) ببری وسط رو منشن کن💃🕺 . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #محمدصلاح #فوتبال۱۲۰ #فان #استنداپ نمکدون - محمد صلاح بعد از اون عکس با مدل ها دیگه اون محمد صلاح نشد😎 . . پ.ن: شما اگه دوست دارید وسط باشید ما به تصمیمتون احترام میذاریم، شما هم به تصمیم‌ما که میخوایم یه گوشه بشینیم میوه بخوریم احترام بذارید، برای درک بهتر فکر کنید اون وسط دارید میرقصید ما به زور بیایم بشونیمتون بگیم بشین ببین منم نشستم 😀 . . اون دوستت که قراره شب یلدا (ی سال آینده) ببری وسط رو منشن کن💃🕺 . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #محمدصلاح #فوتبال۱۲۰ #فان #استنداپ نمکدون - محمد صلاح بعد از اون عکس با مدل ها دیگه اون محمد صلاح نشد😎 . . پ.ن: شما اگه دوست دارید وسط باشید ما به تصمیمتون احترام میذاریم، شما هم به تصمیم‌ما که میخوایم یه گوشه بشینیم میوه بخوریم احترام بذارید، برای درک بهتر فکر کنید اون وسط دارید میرقصید ما به زور بیایم بشونیمتون بگیم بشین ببین منم نشستم 😀 . . اون دوستت که قراره شب یلدا (ی سال آینده) ببری وسط رو منشن کن💃🕺 . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #محمدصلاح #فوتبال۱۲۰ #فان #استنداپ
محمد صلاح بعد از اون عکس با مدل ها دیگه اون محمد صلاح نشد😎 . . پ.ن: شما اگه دوست دارید وسط باشید ما به تصمیمتون احترام میذاریم، شما هم به تصمیم‌ما که میخوایم یه گوشه بشینیم میوه بخوریم احترام بذارید، برای درک بهتر فکر کنید اون وسط دارید میرقصید ما به زور بیایم بشونیمتون بگیم بشین ببین منم نشستم 😀 . . اون دوستت که قراره شب یلدا (ی سال آینده) ببری وسط رو منشن کن💃🕺 . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #محمدصلاح #فوتبال۱۲۰ #فان #استنداپ

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج abutalebhosseini را دنبال کنید