نمکدون - تبریک! دلار کشید پایین 💸 . . ۵تا از اخلالگرای بازار ارز رو منشن کن . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #استنداپ #استنداپ_کمدی #دلار #سکه نمکدون - تبریک! دلار کشید پایین 💸 . . ۵تا از اخلالگرای بازار ارز رو منشن کن . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #استنداپ #استنداپ_کمدی #دلار #سکه نمکدون - تبریک! دلار کشید پایین 💸 . . ۵تا از اخلالگرای بازار ارز رو منشن کن . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #استنداپ #استنداپ_کمدی #دلار #سکه
تبریک! دلار کشید پایین 💸 . . ۵تا از اخلالگرای بازار ارز رو منشن کن . . #ابوطالب #ابوطالب_حسینی #استنداپ #استنداپ_کمدی #دلار #سکه

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج abutalebhosseini را دنبال کنید