نمکدون - بر اساس واقعیت همون که بدت میاد هی سرت میاد ‌ چای فرشاد @farshadtea @farshadtea عوامل @iz.mohsen @mina_delshad @k1alizaadeartwork و آقا فوتبالیسته @farshad_ahmadzadeh10 نمکدون - بر اساس واقعیت همون که بدت میاد هی سرت میاد ‌ چای فرشاد @farshadtea @farshadtea عوامل @iz.mohsen @mina_delshad @k1alizaadeartwork و آقا فوتبالیسته @farshad_ahmadzadeh10 نمکدون - بر اساس واقعیت همون که بدت میاد هی سرت میاد ‌ چای فرشاد @farshadtea @farshadtea عوامل @iz.mohsen @mina_delshad @k1alizaadeartwork و آقا فوتبالیسته @farshad_ahmadzadeh10
  • تاریخ انتشار
    2 سال پیش
  • تعداد نمایش
    0
بر اساس واقعیت همون که بدت میاد هی سرت میاد ‌ چای فرشاد @farshadtea @farshadtea عوامل @iz.mohsen @mina_delshad @k1alizaadeartwork و آقا فوتبالیسته @farshad_ahmadzadeh10

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج iz.mohsen را دنبال کنید