نمکدون - . 📌این نسل چشونه.. ؟! . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #دره_مرگ_آمریکا #دره_مرگ نمکدون - . 📌این نسل چشونه.. ؟! . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #دره_مرگ_آمریکا #دره_مرگ نمکدون - . 📌این نسل چشونه.. ؟! . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #دره_مرگ_آمریکا #دره_مرگ

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید