نمکدون - ۰ 📌به هدفت شلیک کن.. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #هدف #اضطراب #زندگی #روانشناسی نمکدون - ۰ 📌به هدفت شلیک کن.. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #هدف #اضطراب #زندگی #روانشناسی نمکدون - ۰ 📌به هدفت شلیک کن.. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #هدف #اضطراب #زندگی #روانشناسی
  • giioomeh
    . توی روزایی که شهر بوی مرگ میده برو به کسی که دوستش داری بگو دوستت دارم.... . موزیک از @hadiahmadi_orginal . . . . . . . . . . . EDIT: @zriyy.edit

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید