نمکدون - . 📌زندگی خرچنگی . اگر ما قفس تنگ و تاریک قطعیت های قبلی رو رها نکنیم ممکنه به منزله مرگ روح مون باشه. . #مجتبی_شکوری #روح #قطعیت #کتاب #کتاب_باز #سروش_صحت #خرچنگ نمکدون - . 📌زندگی خرچنگی . اگر ما قفس تنگ و تاریک قطعیت های قبلی رو رها نکنیم ممکنه به منزله مرگ روح مون باشه. . #مجتبی_شکوری #روح #قطعیت #کتاب #کتاب_باز #سروش_صحت #خرچنگ نمکدون - . 📌زندگی خرچنگی . اگر ما قفس تنگ و تاریک قطعیت های قبلی رو رها نکنیم ممکنه به منزله مرگ روح مون باشه. . #مجتبی_شکوری #روح #قطعیت #کتاب #کتاب_باز #سروش_صحت #خرچنگ
. 📌زندگی خرچنگی . اگر ما قفس تنگ و تاریک قطعیت های قبلی رو رها نکنیم ممکنه به منزله مرگ روح مون باشه. . #مجتبی_شکوری #روح #قطعیت #کتاب #کتاب_باز #سروش_صحت #خرچنگ

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید