نمکدون - . 📌زیبایی در "نواقص" نهفته هست... . هرگز کسی چیزی عمیق نگفته و ننوشته مگر اینکه از ترک های روحش، نوری به بیرون تابیده؛ خدا از قلب های شکسته، از لای ترک‌ها، به بیرون می تابه. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #زیبایی #نواقص #سروش_صحت #خدا #قلب نمکدون - . 📌زیبایی در "نواقص" نهفته هست... . هرگز کسی چیزی عمیق نگفته و ننوشته مگر اینکه از ترک های روحش، نوری به بیرون تابیده؛ خدا از قلب های شکسته، از لای ترک‌ها، به بیرون می تابه. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #زیبایی #نواقص #سروش_صحت #خدا #قلب نمکدون - . 📌زیبایی در "نواقص" نهفته هست... . هرگز کسی چیزی عمیق نگفته و ننوشته مگر اینکه از ترک های روحش، نوری به بیرون تابیده؛ خدا از قلب های شکسته، از لای ترک‌ها، به بیرون می تابه. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #زیبایی #نواقص #سروش_صحت #خدا #قلب
. 📌زیبایی در "نواقص" نهفته هست... . هرگز کسی چیزی عمیق نگفته و ننوشته مگر اینکه از ترک های روحش، نوری به بیرون تابیده؛ خدا از قلب های شکسته، از لای ترک‌ها، به بیرون می تابه. . #مجتبی_شکوری #کتاب_باز #زیبایی #نواقص #سروش_صحت #خدا #قلب
  • giioomeh
    . من که هر وقت عجله ای در کار بود کلید را در جیبم پیدا نمی کردم، طبیعی بود اگر جمله ی دوستت دارم را به موقع در دهانم پیدا نکنم... تو مثل تمام معشوقه های دنیا دیرت شده بود و باید می رفتی، رفتی و بعد از رفتنت بارها گفتم دوستت دارم، بارها و بارها... . چطور میشه کسی که همیشه پشتش بودید با بی احساسی تمام می ذاره میره؟؟؟؟؟؟ . موزیک : آرشا - نگو نگفتی 🎵 💢دانلود آهنگ از ملوبات 📥 . . @Arsha.Original . @Arsha.Original @Arsha.Original . @Arsha.Original . مدیر پخش : مجید مکس @majidmax_music @sajad_publish

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید