نمکدون - ۶ سال پیش در #دانشگاه_شریف #مدرسه_ها_ی_لعنتی #مدرسه #آموزش #اطلاعات #شوق #تجاوز #آموزش_و_پرورش نمکدون - ۶ سال پیش در #دانشگاه_شریف #مدرسه_ها_ی_لعنتی #مدرسه #آموزش #اطلاعات #شوق #تجاوز #آموزش_و_پرورش نمکدون - ۶ سال پیش در #دانشگاه_شریف #مدرسه_ها_ی_لعنتی #مدرسه #آموزش #اطلاعات #شوق #تجاوز #آموزش_و_پرورش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید