نمکدون - 📍چرا ما اخبار را دوست داریم؟؟؟ 🔴ترس 🔴لذت 🔴مبارزه با ملال #مجتبی‌_شکوری #خبر #ترس #لذت #مبارزه_با_ملال نمکدون - 📍چرا ما اخبار را دوست داریم؟؟؟ 🔴ترس 🔴لذت 🔴مبارزه با ملال #مجتبی‌_شکوری #خبر #ترس #لذت #مبارزه_با_ملال نمکدون - 📍چرا ما اخبار را دوست داریم؟؟؟ 🔴ترس 🔴لذت 🔴مبارزه با ملال #مجتبی‌_شکوری #خبر #ترس #لذت #مبارزه_با_ملال
📍چرا ما اخبار را دوست داریم؟؟؟ 🔴ترس 🔴لذت 🔴مبارزه با ملال #مجتبی‌_شکوری #خبر #ترس #لذت #مبارزه_با_ملال

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید