نمکدون - 📍اثر فقر بر رفتار اقتصادی #مجتبی‌_شکوری #فقر #تصمیم #رفتار_اقتصادی نمکدون - 📍اثر فقر بر رفتار اقتصادی #مجتبی‌_شکوری #فقر #تصمیم #رفتار_اقتصادی نمکدون - 📍اثر فقر بر رفتار اقتصادی #مجتبی‌_شکوری #فقر #تصمیم #رفتار_اقتصادی
📍اثر فقر بر رفتار اقتصادی #مجتبی‌_شکوری #فقر #تصمیم #رفتار_اقتصادی
  • giioomeh
    . توی روزایی که شهر بوی مرگ میده برو به کسی که دوستش داری بگو دوستت دارم.... . موزیک از @hadiahmadi_orginal . . . . . . . . . . . EDIT: @zriyy.edit

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید