نمکدون - امروز بهانه ای شد برای پخت و تزئین این حلوا🖤 . روح تمام عزیزان درگذشته شاد عزیزانی که تو سالهای کرونا از دست دادیم سالهای کرونا،چه جمله سنگینی و تلخی !!! . #حلوا_زعفرانی . آرد يك ليوان شكر يك ليوان آب يك ليوان گلاب نصف ليوان(اگر گلابتون خالص و اعلاست كمتر بريزيد ولي به مقدار آب اضافه كنيد) عرق هل دو ق،غ يا پودر هل يك ق.م زعفران يك ق،غ غليظ دم شده كره ۵۰گرم روغن مايع. نصف ليوان . . شكر و آب و بذاريد رو شعله كم تا شكر حل بشه ولي قل نزنه و داغ بشه،بعد گلاب و زعفرون و عرق هل اضافه كنيد و شعله رو خاموش كنيد. . آرد و الك كنيد با حرارت ملايم (حرارت بالا باشه آرد ميسوزه و خونه پراز دود ميشه)رو به كم تفت بديد،حدود بيست دقيقه،بعد دوباره الك كنيد و كره و روغن و اضافه كنيد و حدود يك ربع ديگه تفت بديد،به نظرتون كه خوشرنگ اومد،شهد آماده شده رو تو سه مرحله اضافه كنيد و هم بزنيد تا حلوا وسط تابه جمع بشه،بعد تابه رو به صورت گهواره اي تكون بديد تا حلواتون به روغن بيفته😍 .حلواي خوشرنگ حوصله ميخواد عزيزاي دل👌 . یاعلی 🖤 . یاعلی🖤 . یاعلی🖤 . #ماه_رمضان #افطار #حلوا #دسر #لیلاوکیلی نمکدون - امروز بهانه ای شد برای پخت و تزئین این حلوا🖤 . روح تمام عزیزان درگذشته شاد عزیزانی که تو سالهای کرونا از دست دادیم سالهای کرونا،چه جمله سنگینی و تلخی !!! . #حلوا_زعفرانی . آرد يك ليوان شكر يك ليوان آب يك ليوان گلاب نصف ليوان(اگر گلابتون خالص و اعلاست كمتر بريزيد ولي به مقدار آب اضافه كنيد) عرق هل دو ق،غ يا پودر هل يك ق.م زعفران يك ق،غ غليظ دم شده كره ۵۰گرم روغن مايع. نصف ليوان . . شكر و آب و بذاريد رو شعله كم تا شكر حل بشه ولي قل نزنه و داغ بشه،بعد گلاب و زعفرون و عرق هل اضافه كنيد و شعله رو خاموش كنيد. . آرد و الك كنيد با حرارت ملايم (حرارت بالا باشه آرد ميسوزه و خونه پراز دود ميشه)رو به كم تفت بديد،حدود بيست دقيقه،بعد دوباره الك كنيد و كره و روغن و اضافه كنيد و حدود يك ربع ديگه تفت بديد،به نظرتون كه خوشرنگ اومد،شهد آماده شده رو تو سه مرحله اضافه كنيد و هم بزنيد تا حلوا وسط تابه جمع بشه،بعد تابه رو به صورت گهواره اي تكون بديد تا حلواتون به روغن بيفته😍 .حلواي خوشرنگ حوصله ميخواد عزيزاي دل👌 . یاعلی 🖤 . یاعلی🖤 . یاعلی🖤 . #ماه_رمضان #افطار #حلوا #دسر #لیلاوکیلی نمکدون - امروز بهانه ای شد برای پخت و تزئین این حلوا🖤 . روح تمام عزیزان درگذشته شاد عزیزانی که تو سالهای کرونا از دست دادیم سالهای کرونا،چه جمله سنگینی و تلخی !!! . #حلوا_زعفرانی . آرد يك ليوان شكر يك ليوان آب يك ليوان گلاب نصف ليوان(اگر گلابتون خالص و اعلاست كمتر بريزيد ولي به مقدار آب اضافه كنيد) عرق هل دو ق،غ يا پودر هل يك ق.م زعفران يك ق،غ غليظ دم شده كره ۵۰گرم روغن مايع. نصف ليوان . . شكر و آب و بذاريد رو شعله كم تا شكر حل بشه ولي قل نزنه و داغ بشه،بعد گلاب و زعفرون و عرق هل اضافه كنيد و شعله رو خاموش كنيد. . آرد و الك كنيد با حرارت ملايم (حرارت بالا باشه آرد ميسوزه و خونه پراز دود ميشه)رو به كم تفت بديد،حدود بيست دقيقه،بعد دوباره الك كنيد و كره و روغن و اضافه كنيد و حدود يك ربع ديگه تفت بديد،به نظرتون كه خوشرنگ اومد،شهد آماده شده رو تو سه مرحله اضافه كنيد و هم بزنيد تا حلوا وسط تابه جمع بشه،بعد تابه رو به صورت گهواره اي تكون بديد تا حلواتون به روغن بيفته😍 .حلواي خوشرنگ حوصله ميخواد عزيزاي دل👌 . یاعلی 🖤 . یاعلی🖤 . یاعلی🖤 . #ماه_رمضان #افطار #حلوا #دسر #لیلاوکیلی
امروز بهانه ای شد برای پخت و تزئین این حلوا🖤 . روح تمام عزیزان درگذشته شاد عزیزانی که تو سالهای کرونا از دست دادیم سالهای کرونا،چه جمله سنگینی و تلخی !!! . #حلوا_زعفرانی . آرد يك ليوان شكر يك ليوان آب يك ليوان گلاب نصف ليوان(اگر گلابتون خالص و اعلاست كمتر بريزيد ولي به مقدار آب اضافه كنيد) عرق هل دو ق،غ يا پودر هل يك ق.م زعفران يك ق،غ غليظ دم شده كره ۵۰گرم روغن مايع. نصف ليوان . . شكر و آب و بذاريد رو شعله كم تا شكر حل بشه ولي قل نزنه و داغ بشه،بعد گلاب و زعفرون و عرق هل اضافه كنيد و شعله رو خاموش كنيد. . آرد و الك كنيد با حرارت ملايم (حرارت بالا باشه آرد ميسوزه و خونه پراز دود ميشه)رو به كم تفت بديد،حدود بيست دقيقه،بعد دوباره الك كنيد و كره و روغن و اضافه كنيد و حدود يك ربع ديگه تفت بديد،به نظرتون كه خوشرنگ اومد،شهد آماده شده رو تو سه مرحله اضافه كنيد و هم بزنيد تا حلوا وسط تابه جمع بشه،بعد تابه رو به صورت گهواره اي تكون بديد تا حلواتون به روغن بيفته😍 .حلواي خوشرنگ حوصله ميخواد عزيزاي دل👌 . یاعلی 🖤 . یاعلی🖤 . یاعلی🖤 . #ماه_رمضان #افطار #حلوا #دسر #لیلاوکیلی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج leila_vakiili را دنبال کنید